ADVIES     TRAINING     IMPLEMENTATIE

Set, ground, explore

Als vrije speler, met een indrukwekkende BIM en Lean bagage, legt the BIM practice de verbinding. We verbinden op korte en de lange termijn, maar ook tussen software en mensen, tussen investering en opbrengsten, tussen modellen en motivaties.

De meerwaarde van BIM – snelle veerkrachtige oplossingen door samenwerken – staat of valt met de juiste implementatie in de organisatie.

The BIM practice identificeert daarin 3 fases:

Het opzetten van je BIM proof organisatie (SET)

We helpen je om zelfstandig de juiste keuzes te maken voor bijvoorbeeld: producten, processen en leveranciers.

We kijken samen naar de stappen die nodig zijn. Omdat we aan geen enkele partij gelieerd zijn kunnen we altijd de best passende oplossingen adviseren en implementeren. We stellen hierin altijd heldere en realistische doelen en zijn we altijd betrokken bij elkaar en onze opdrachtgevers.

Het verankeren als een closed loop (GROUND)

We verankeren BIM in het nieuwe DNA van de organisatie, haar medewerkers en ketenpartners. Zo helpen we jou en jouw organisatie om zelfstandig verder te kunnen groeien met BIM en Lean.

In een complexe cultuurverandering is het gebrek aan afstemming de grootste bedreiging. Om dit in goede banen te leiden, vraagt dat regie. The BIM practice neemt de regie. We zijn energiek en overtuigend, maar nooit zelfingenomen. We hebben respect voor elkaars ruimte.

De menselijke factor blijkt de meest cruciale in de cultuurverandering. Het resultaat wordt bepaald door de mate waarin de verandering door jouw medewerkers wordt geaccepteerd. Wij raken daarbij wat nodig is.

Het continueren en doorontwikkelen (EXPLORE)

Samen houden we vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat de transitiefase uiteindelijk leidt tot een duurzame BIM cultuur. Waarbij we doorlopend leren van en met elkaar.

We delen successen ruimhartig, leren samen van de punten van zorg en plaatsen voorhoedespelers in de spotlight. En terwijl we dit proces zorgvuldig regisseren leert de organisatie. Daarom maken wij geregisseerd een pas op de plaats als we voelen dat het commitment afneemt, zodat we daarna weer gezamenlijk voorwaarts kunnen.
Wij dragen, beetje bij beetje maar met overtuiging, onze rol weer over aan de organisatie. Als een closed loop.

Wil je meer informatie wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem hier contact met ons op.

Total bliss of ownership

De huidige uitdagingen zijn te groot voor elke individuele deelnemer in de keten. De opdracht om woningen, gebouwen en infrastructuur duurzamer en meer circulair te bouwen binnen de tijd en de budgetten die ervoor gelden kan alleen gerealiseerd worden als we slimme technologie inzetten. Beheer en onderhoud heeft de opdracht om op een creatieve manier bij te dragen aan de inzet van vastgoed om ontwikkelingen in bijvoorbeeld de buurt aan te jagen. De gemene deler in de oplossing voor al die vraagstukken is samenwerken. Want samen werken maakt ons slimmer op vele fronten: de resultaten worden beter en creativiteit wordt gestimuleerd. En laten dat nou net de grootste uitdagingen in de bouw zijn.

Het vraagt ook een open grondhouding. Waarbij we niet bang zijn voor wat we delen, maar ons verheugen op wat we krijgen. Kennis, inspiratie, praktische hulp. Alles is mogelijk als we ons werkelijk openstellen voor integrale samenwerking.

We kunnen de eisen die de maatschappij ons stelt alleen effectief beantwoorden als we anders gaan kijken naar onze opdracht; als we onze oriëntatie verleggen van total cost of ownership naar total bliss of ownership. En dat is een cultuurverandering. Dat zal de software ons niet brengen. Dat moeten we zelf doen.

Wil je meer informatie wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem hier contact met ons op.