ADVIES     TRAINING     IMPLEMENTATIE

Corporaties: financially driven?

Een fundamenteel recht in Nederland is dat iedereen prettig kan wonen, maar hoe zit dit met de financiering van betaalbare huurwoningen? Woningcorporaties leveren daar een onmisbare bijdrage aan. Corporaties zorgen voor betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit voor mensen die op de woningmarkt moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. In deze blog vertelt Sjoerd je alles over deze gedrevenheid…

 

Maar er zijn grote uitdagingen op de woningmarkt. In de eerste plaats is de (sociale) opgave van de corporaties voor de komende jaren alleen maar gegroeid. Er is berekend dat tot 2035 gemiddeld 25.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden. Daarnaast dient er, om beoogde doelstellingen van het Rijk te halen, de komende jaren een versnelling in het verduurzamen van woningen plaatst te vinden, van 25.000 naar 60.000 woningen per jaar.

 

Tegelijkertijd zal de bevolkingstoename is Nederland tussen 2020 en 2035 zo’n 1,4 miljoen inwoners bedragen. Het aantal huishoudens zal naar schatting met 900.000 toenemen. Daarnaast zal alleen al de vervangingsvraag (vervangen van gesloopte woningen) in Nederland tot 2035 zo’n 245.000 woningen zijn. Naar verwachting zullen de huuropbrengsten minder snel stijgen dan de financiële lasten toenemen. Het totale tekort tot 2035 wordt geschat op tenminste 35 miljard euro.

 

Maar, laten we niet alle hoop verliezen. Uit ervaring weet ik, dat hoewel de cultuur binnen de Nederlandse corporaties behoorlijk ‘financially driven’ is, de cultuur lang niet altijd is gericht op een financieel zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Op het gebied van kostenbesparing valt nog veel te winnen. Door vanuit bijvoorbeeld de Lean-filosofie naar werkprocessen te kijken kunnen veel verspillingen uit werkprocessen binnen corporaties gehaald worden. Dit kan een aanzienlijke financiële besparing opleveren. Ook van belang is het werken aan een verbetering van de datakwaliteit binnen de corporaties. Slechte datakwaliteit kost onnodig veel geld; Thomas Redman stelt in zijn boek Getting in front on data zelfs dat gebrekkige data de oorzaak is van de helft van de operationele kosten. Het verbeteren van datakwaliteit en verbeteren van werkprocessen kunnen niet los van elkaar gezien worden.

 

 

Een (sterkere) politieke weerbaarheid van de corporatiesector in Nederland kan ook bijdragen aan een verbetering van de financiële positie van de corporaties door bijvoorbeeld een verlaging van de verhuurdersheffing te bewerkstelligen. Geschat wordt dat dit een besparing van zo’n 21 miljard euro tot 2035 kan betekenen.

 

Ook het herzien van de eigen sociale standpunten kan een verbetering van de financiële positie opleveren, zeker als men niet bang is om impopulaire maatregelen te nemen en na te denken over wat de kernuitgangspunten binnen de corporatiesector zijn. Een jaarlijkse huurverhoging hoger dan de inflatie kan tot 2035 zo’n 20 miljard aan extra inkomsten opleveren. Ook kan gedacht worden aan het verkleinen van de corporatiedoelgroep.

 

Kortom uitdaging genoeg! Dat maakt het werken in de corporatiewereld in Nederland zo boeiend!

 

 

 

 

Vastgoed dossiers op orde! 

Lees hier de Blog van onze Sjoerd Beun " Een pittige maar heerlijke klus waar ik als Joyful Producer enthousiast van wordt! " Voor het Rijksvastgoedbedrijf ben ik “Joyful Producer Sjoerd” als projectleider bezig met een mooi project waarmee vastgoeddossiers in deze organisatie op orde worden gebracht.   Om te beginnen hebben wij (ik en mijn team) de huidige knelpunten met betrekking tot vastgoeddossiers in kaart gebracht. Onze focus ligt daarbij op vastgoeddocumenten; dat zijn documenten welke...

Tijd om te gaan

Lees hier de Blog van onze Lisa Dol. Na een prachtig jaar samenwerken, groeit ze door naar Wyzer “Eigenlijk begin je ergens, na een tijdje verandert het en dan werk je aan je vertrek.” Soms sta je op een tweesprong van keuzes. Ga ik door omdat ik het hier fijn vindt of kies ik voor mezelf om te groeien? Dit is misschien wel een van de lastigste keuzes als je merkt dat je niet meer op je plek bent. Een van de eerste dingen die Dirk Jan tegen me zei toen ik hier begon was: “eigenlijk...

Doe maar zo’n BIM adviesje…

Laatst was ik (Dirk Jan) bij weer bij een oude klant, waar we in het begin van ons bedrijf BIM-advies mochten geven. Dit bevestigde een patroon dat, pijnlijk, vaak voorkomt in de consultancy. Het was ondanks dat een leuk gesprek, met veel herkenning over wat er nu speelt. Zo af en toe bezoek ik een “oude” klant om te horen hoe het gaat. Met the BIM practice hebben we hier advies gegeven en daarna zijn ze zelfstandig doorgegaan, ik ben dan na een tijd nieuwsgierig hoe het gaat. In de eerste...